Vormingsmoment

Wij werden op 12/3/2020 op de hoogte gesteld van het arrest van de Raad van State betreffende onder andere het vormingsmoment.
Op dit ogenblik analyseert de bevoegde instantie MOW het arrest en de impact hiervan.

Wij kunnen u al vast meedelen dat met onmiddellijk ingang het verplichte vormingsmoment wordt afgeschaft en de minimum oefenperiode van 9 maanden verkort wordt tot 3 maanden.

Dit heeft als gevolg dat alle geplande vormingsmomenten worden geannuleerd.
Indien u reeds ingeschreven was zullen wij u contacteren.

Iemand die als begeleider wil vermeld worden op een voorlopig rijbewijs moet geen getuigschrift van een vormingsmoment meer moet voorleggen op het gemeentehuis.

Wij staan steeds paraat om uw vragen te beantwoorden.