Maatregelen tegen verspreiding corona: rijopleiding en rijexamens

De Vlaamse Regering besliste om opleidingen en examens in de sector mobiliteit en openbare werken op de te schorten vanaf 16 maart 2020.

In de toekomst is het volgende mogelijk:

 • Theorie- en praktijklessen kunnen opstarten vanaf 11 mei 2020
 • Oefenen met je begeleider op de openbare weg vanaf 11 mei 2020
 • Theorie-examens terug worden afgenomen vanaf 18 mei 2020
 • Praktijkexamens rijbewijs B terug kunnen vanaf 25 mei 2020

De lessen en examens starten mits steeds de volgende voorwaarden na te leven:
  

 • Handen wassen voor en na de les is steeds verplicht
 • Minstens 1,5m afstand waar mogelijk
 • Mondmaskers zijn verplicht wanneer 1,5m afstand houden niet mogelijk is (elke praktijkles, zelf mee te nemen)
 • De kandidaat neemt een balpen mee (ook voor de praktijkles)
 • Er zijn geen passagiers toegelaten in de voertuigen
 • De voertuigen en lokalen worden na ieder gebruik ontsmet
 • Geen cash betalingen mogelijk

Indien niet voldaan kan worden aan deze voorwaarden start de les niet.

Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, wordt aan de betrokkenen een uitstel verleend:

 • Wanneer de geldigheid van het theorie-examen vervallen is na 15/03/2020, mag men toch nog het praktijkexamen afleggen tot en met 31/12/2020 zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen. Indien men wil wisselen van voorlopig rijbewijs 36 maanden naar 18 maanden (of omgekeerd) of men wil een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen is het theorie-examen slechts geldig tot en met 30/09/2020. Na 30/09/2020 dient men opnieuw te slagen voor het theorie-examen.
 • Wanneer de geldigheid van het voorlopig rijbewijs vervallen is na 15/03/2020, wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31/12/2020. Men mag dus blijven oefenen met het huidig voorlopig rijbewijs en ook het praktijkexamen in dit geval afleggen met het huidig voorlopig rijbewijs tot en met 31/12/2020 zonder bijkomend verplichte lessen te moeten volgen.  Na elke 2 mislukkingen (alle voorgaande mislukkingen worden meegeteld) dient men wel telkens 6 uur praktijkles in een erkende rijschool te volgen (origineel attest voor te leggen in het examencentrum).
 • Hou er dus zeker rekening mee dat je niet meer mag oefenen op de openbare weg wanneer je voorlopig rijbewijs vervallen is. Met een vervallen voorlopig rijbewijs ben je bovendien niet verzekerd.
 • Het resultaat van het theorie-examen is drie jaar geldig. Wanneer de geldigheid van je theorie-examen vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, mag je toch het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.
 • Wanneer de geldigheid van je gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot 31/12/2020.
 • Wanneer de geldigheid van je geslaagd examen op privéterrein vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot 31/12/2020.
 • Wanneer je al een afspraak had gemaakt voor een examen dat door het examencentrum werd geannuleerd omwille van de opschorting, dan moet je voor deze afspraak geen retributiebijslag betalen.

Maatregelen in verband met het terugkommoment:

 • Als de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen, eindigt in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020, dan wordt de termijn waarbinnen je het kunt volgen, verlengd tot 31/12/2020.
 • Indien je reeds uitstel had gevraagd voor het terugkommoment en die uitsteltermijn valt in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020, dan wordt die termijn verlengd tot 31/12/2020.
 • Als de periode waarin je het terugkommoment moest volgen vóór de noodmaatregelen viel (voor 16/3/2020) en je niet tijdig deelgenomen hebt, ontvang je een aanmaning. Dat betekent dat je een toeslag van 51 euro moet betalen en je nog twee maanden de tijd krijgt om het terugkommoment te volgen. Als de uiterste datum van die twee maanden in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020 valt, dan krijg je nog de tijd tot 31/12/2020 om het terugkommoment te volgen. De toeslag van 51 euro moet je nog altijd betalen. Als je het terugkommoment niet volgt voor 31/12/2020, wordt een proces-verbaal opgesteld.

Meer weten over de impact van het coronavirus op de rijopleiding? Surf naar de website van de Vlaamse overheid.